Rigpa logo  
 
 

 

  


Rigpa i Sverige

I Sverige finns en Rigpa-grupp. Medlemmarna är huvudsakligen från Stockholm-Uppsala-området, men även från andra delar av landet (Norrköping, Göteborg, Höör).

Vår huvudsakliga verksamhet är att Rigpa-gruppen samlas i Stockholm (Kungsholmen) eller i Uppsala för att ta del av aktuell videoundervisning av Sogyal Rinpoche och göra meditationspraktik.


Lördagen den 22a mars 2014 håller vi nästa tillfälle (Sangha-dag) i Stockholm som speciellt riktar sig till nybörjare med intresse för Rigpas verksamhet. Under en Sangha-dag gör vi meditationspraktik och tar del av videoundervsining av Sogyal Rinpoche. 


Följande sangha-dag blir söndagen den 25e maj.


Vid behov erbjuder även vi personlig introduktion till meditationspraktik enligt Sogyal Rinpoches instruktioner. För att delta i Sangha-dagar eller meditation med personlig instruktion kontakta oss per e-mail via info@rigpa.se eller rigpasverige@gmail.com


För information om Sogyal Rinpoche och Rigpa, se www.rigpa.org  Vi rekommenderar varmt deltagande i Rigpa-retreats i Lerab Ling i södra Frankrike, där Rigpa har sitt internationella högkvarter. Den 5-13 juli 2014 ordnas meditationsretreat som är öppet för alla intresserade.


För dem som  är intresserade av vad meditation verkligen är, rekommenderas bloggen:

www.whatmediationreallyis.com